168 Haig Point, Daufuskie Island, SC, 29915
168 Haig Point, Daufuskie Island, SC, 29915

$49,000

168 Haig Point, Daufuskie Island, SC, 29915

ACTIVE